*
Društvo arhitekata Beograda - САОПШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА јавног, анкетног, не анонимног студентског конкурса, за израду програмско-идејног решењанедовршеног објекта Дома културе у Бечмену, ГО Сурчин

Društvo arhitekata Beograda

Beograd, Kneza Miloša 7a/III, tel 011/3230 059, tel-fax 011/3239 754 e-mail: office@dab.rs

САОПШТЕЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА јавног, анкетног, не анонимног студентског конкурса, за израду програмско-идејног решењанедовршеног објекта Дома културе у Бечмену, ГО Сурчин

 

Autorska šifra 53996 – radna šifra 02 – jednakovredna nagrada - Rs 02 - As 53996.zip
 Autor: Jovan Radojević

Autorska šifra 12047 – radna šifra 03 – jednakovredna nagrada - Rs 03 - As 12047.zip
Autor:Aleksandar Majstorović, student AF

Autorska šifra 11279 – radna šifra 04 – jednakovredna nagrada - Rs 04 - As 11279.zip
Autori: Katarina Nikolić, Miloš Temerinski  

Autorska šifra 91319 – radna šifra 10 – jednakovredan otkup - Rs 10 - As 91319.zip
Autori: Jovana Zorica, Katarina Ječmenica, Minja Radenković  

Autorska šifra 12344 – radna šifra 11  – jednakovredan otkup - Rs 11 - As 12344.zip
Autori:Dalibor Knežević, master student arhitekture, Aleksandra Pavić, master student arhitekture

Autorska šifra 58267 – radna šifra 12   – jednakovredan otkup - Rs 12 - As 58267.zip
Autori: Sara Jeličić, Andrijana Pavlović, Nikola Alempijević

Autorska šifra 10122 – radna šifra 01 - Rs 01 - As 10122.zip
Autori: Jelena Janković, Stefan Slavić

Autorska šifra 50000 – radna šifra 05 - Rs 05 - As 50000.zip
Autor: Nikola Nešković 

Autorska šifra 46993 – radna šifra 06 - Rs 06 - As 46993.zip
Autori:Maša Žujović, Nikola Živadinović

Autorska šifra 26486 – radna šifra 07 - Rs 07 - As 26486.zip
Autori: Teodora Spasić, Boris Ivanović,  Milan Ivanović,  Uroš Majstorović, Dušan Međedović

Autorska šifra 25251 – radna šifra 08 - Rs 08 - As 25251.zip
Autori: Danijela Mirković, Natalija Vulović

Autorska šifra 28129 – radna šifra 09 - Rs 09 - As 28129.zip
Autori: Nikolina Rašović , Luka Rajšić

 


 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Градска општина Сурчин,

Војвођанска 79, 11271 Сурчин

Интернет страница: www.surcin.rs

Назив, адреса и интернет страница спроводиоца у организацији конкурса

Назив: Друштво архитеката Београда

Адреса: Кнеза Милоша 7а, 11000 Београд

Интернет страница: www.dab.rs

До предвиђеног рока предато је укупно 12 конкурсних радова.

Жири је радио у саставу:

Председник Жирија

в. проф. Милан Ђурић, дипл.инж.арх. – представник Друштва архитеката Београда

Чланови Жирија:

Стево Шуша, Председник ГО Сурчин – представник Општине Сурчин

Душан Вујадиновић, Председник Скупштине ГО Сурчин – представник Општине Сурчин

Доцент др Марјана Стругар, дипл.инж.арх. – представник Друштва архитеката Београда

др Снежана Веснић, дипл.инж.арх. – представник Друштва архитеката Београда.

На састанку одржаном дана 15.06.2019. године, Жири је једногласно донео следеће Одлуке, како следе у оквиру предвиђеног наградног фонда :

 

Додељене су три једнаковредне награде у износима од по нето 45.000,00 динара следећим ауторима са ауторским шифрама:

 

Ауторска шифра 53996 – радна шифра 02

Аутор: Јован Радојевић

 

Ауторска шифра 12047 – радна шифра 03

Аутор:Александар Мајсторовић, студент АФ

 

Ауторска шифра 11279 – радна шифра 04

Аутори: Катарина Николић, Милош Темерински  

 

Додељена су три једнаковредна откупа у износима од по нето 15.000,00 динара следећим ауторима са ауторским шифрама:

 

Ауторска шифра 91319 – радна шифра 10

Аутори: Јована Зорица, Катарина Јечменица, Миња Раденковић  

 

Ауторска шифра 12344 – радна шифра 11

Аутори: Далибор Кнежевић, мастер студент архитектуре

Александра Павић, мастер студент архитектуре

 

Ауторска шифра 58267 – радна шифра 12                  

Аутори: Сара Јеличић, Андријана Павловић, Никола Алемпијевић

 

Веб - изложба конкурсних радова биће постављена на сајту Друштва архитеката Београда најкасније у року од 30 дана од дана објављивања резултата конкурса.

У Београду, 17.06.2019                                                                                                       Жири конкурса

 

 

 

logo
Društvo arhitekata Beograda
Beograd , Kneza Miloša 7a/III
Tel 011/3230 059,
tel-fax 011/3239 754
E-mail: office@dab.rs
Pratite DAB

Facebook
Twitter
DAB  programi i inicijative

Bina